مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: با توجه به مصرف بنزین با استاندارد یورو ۴ در ۱۱ ماه سالجاری به مقدار ۱۷۴ میلیون لیتر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی در این خصوص داشته ایم.

به گزارش شیوا بیان، سید حجت مدنی در جلسه تجزیه و تحلیل مصرف مواد نفتی عنوان کرد:

با توزیع بنزین یورو ۴ از آلاینده های زیست محیطی در شهر اردبیل به شدت کاسته شده و امیدواریم مسئولین امر با کنترل سایر مولفه های تاثیرگذار در آلودگی هوا اعم از خودروهای فرسوده، صنایع و سایر موارد، شاهد هوای پاک برای شهر و استان اردبیل باشیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد بنزین مصرفی استان از نوع بنزین یورو ۴ و ۵۰ درصد از نوع بنزین بدون سرب می باشد.

وی در ادامه گفت: با توجه به مصرف بنزین با استاندارد یورو ۴ در ۱۱ ماه سالجاری به مقدار ۱۷۴ میلیون لیتر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی در این خصوص داشته ایم.

کاهش ۸۰ میلیون لیتری مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  گفت: در ۱۱ ماه گذشته نزدیک به ۷۸۱ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان اردبیل توزیع شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۹ درصدی مصرف به مقدار ۸۰ میلیون لیتر همراه بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با بیان اینکه در مدت یاد شده، مقدار مصرف بنزین موتور با ۲۱ درصد و نفت سفید با ۲۶ درصد کاهش همراه بوده، افزود: مصرف نفتگاز غیر نیروگاهی نیز کاهش یک درصدی را نشان می دهد.

افزایش ۵ درصدی ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در ۱۱ماه گذشته، بیش از۱۷۲ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان ارسال شده که این میزان فرآورده از طریق خط لوله از انبار نفت اردبیل به نیروگاه انتقال یافته و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه سوخت اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان گاز طبیعی و سوخت دوم آن نفتگاز است، درباره مصرف نفتگاز بخش غیر نیروگاهی بیان کرد: مصرف در این بخش نیز در بازه زمانی یاد شده،  ۲۸۵ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به یک و نیم درصد کاهش داشته است.

  پرینت
شناسه خبر : 2751 | تاریخ انتشار : 23 اسفند 1399 - 18:59 | 226 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :