برغم توسعه روزافزون شبکه‌های گازرسانی روستایی و جایگزینی سوخت گاز طبیعی به جای بسیاری از فرآورده‌های نفتی همچون نفت سفید در مناطق روستایی در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار تن گاز مایع در منطقه اردبیل توزیع شد.

به گزارش شیوابیان،برغم توسعه روزافزون شبکه‌های گازرسانی روستایی و جایگزینی سوخت گاز طبیعی به جای بسیاری از فرآورده‌های نفتی همچون نفت سفید در مناطق روستایی در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار تن گاز مایع در منطقه اردبیل توزیع شد.
در بازه زمانی یاد شده ۱۴ هزار و ۳۹ تن گاز مایع در استان تامین و توزیع شده است که با آنالیز و مقایسه مصرف این فرآورده در این مدت با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش دارد.

  پرینت
شناسه خبر : 7496 | تاریخ انتشار : 20 فروردین 1401 - 17:40 | 202 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :