به گزارش شیوا بیان،  سید عبدالله طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به وقوع تصادف اخیر منجر به فوت پنج نفر از همشهریان در مسیر اردبیل به آستارا به مسئولین متولی هشدار داد: با انجام مصاحبه و یا  فرا فکنی از مسئولیت خود شانه خالی نکنند و در انجام وظایف خود جدیت و اهتمام بیش از پیش داشته باشند. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز با هر گونه سهل انگاری که موجب آسیب به مردم شود هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و با متخلفان و مجرمان مطابق قانون به شدت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در همین  راستا و به منظورتحقق حقوق عامه، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان، مسئول پی گیری امورات بوده و نظارت های جدی و قاطعانه در این خصوص را برعهده دارد تا در صورت هرگونه مشاهده و یا دریافت گزارش مبنی  بر تضییع حقوق عامه، اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.