ما اردبیلی ها هیچ نماینده ای در المپیک ۲۰۲۰ توکیو نداشتیم یعنی نخواستیم که داشته باشیم …!!! مردم که نه … مسئولین نخواستند … در طول این سال ها حداقل در ۹ سال گذشته ،مسئولین نخواستند که داشته باشیم!!!

یادداشت-شیوابیان-سیدامین موسوی

ما اردبیلی ها هیچ نماینده ای در المپیک ۲۰۲۰ توکیو نداشتیم یعنی نخواستیم که داشته باشیم …!!! مردم که نه … مسئولین نخواستند … در طول این سال ها حداقل در ۹ سال گذشته ،مسئولین نخواستند که داشته باشیم!!! … کار به المپیک ۲۰۲۰ کشید که هیچ نماینده ای حتی در امور تدارکات نیز نداشتیم … البته اگر هم اکنون برنامه منسجمی ترسیم کنیم شاید! ۲۰ سال دیگر نماینده ای در المپیک داشته باشیم اما بعید است!!
حال چرا نداریم ؟ و اگر این روند کنونی ادامه داشته باشد ، شاید دیگر هیچ کسی از اردبیل در المپیک نداشته باشیم و با فاجعه روبه رو شویم … یعنی فاجعه ورزشی در استان اردبیل !!… البته ما باید از المپیک قبلی در ۲۰۱۶ عبرت می گرفتیم که متاسفانه کار به المپیک ۲۰۲۰ کشید و دوباره هیچ … با صفر نماینده برای استان !

ضعف شدید در حوزه قهرمان پروری در استان
بعد از پایان المپیک ۲۰۱۲ لندن ، زنگ خطر برای ورزش استان به صدا درآمد. چرا که از سوی متولیان ورزش استان و دولت محلی ، سیاست گذاری در حوزه ورزش قهرمانی ورزش استان به بیراهه کشیده شد. اداره کل ورزش و جوانان استان در آغاز دولت ، درگیر ادغام با سازمان ملی جوانان شد و چند صباحی ورزش استان از حوزه اصلی خود بدور شد . حضور چندین ساله معاونت ورزش قهرمانی در اداره کل ورزش و جوانان این سوال را مطرح می کند که آیا در ۹ سال گذشته ، برنامه و سیاست گذاری در حوزه پرورش ورزشکار المپیکی داشته اند؟ آیا این برنامه را در کشومدیریت خود قایم کرده بودند که کسی از این برنامه اطلاعی ندارد ؟؟؟ آیا برنامه معاونت ورزش قهرمانی برای هیات های قهرمان پرور و شانس کسب سهمیه المپیک چه بوده است؟؟ آیا اصلا برنامه ای مدونی وجود داشت که برای ما چنین سوال هایی پیش آمده است؟؟
جواب این سوال ها را باید مسئولی در اداره کل ورزش و جوانان پاسخگو باشد چرا که متولی ورزش استان، اداره کل فوق ذکر است.

ورزش استان آلوده سیاست

افرادی که بر مسند ریاست متولی ورزش استان منصوب می شوند توانایی مدیریت تخصصی بر این اداره را ندارند و با یک روند کاملا سیاسی و نه تخصصی ، به مدیرکلی برگزیده می شوند. حاصل این روند سیاسی، انتصاب افراد فاقد مدیریت تخصصی شده و برای ورزش استان گران تمام می شود. البته بر این مهم اذعان باید داشت که ورزش استان اردبیل در سال های اخیر توسط دولت محلی، مورد بی مهری های بسیار قرار گرفته است . امیدواریم در دولت جدید این نقصان بزرگ در استان مرتفع شود.

سخن آخر با مسئولین استان
ورزش استان را آلوده بازی های سیاسی نکنید و اجازه دهید مدیران تخصصی (نه لزوما قهرمان ) در راس متولی ورزش استان باشد . در صورت عدم پاکسازی ورزش از سیاست ، روند عدم حضور ورزشکاران اردبیلی در المپیک ادامه خواهد داشت و ما شاید تا سال ها و یا هیچ وقت شاهد حضور قهرمانان اردبیلی در المپیک نباشیم…

  پرینت
شناسه خبر : 9281 | تاریخ انتشار : 24 مرداد 1401 - 9:53 | 156 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :