به گزارش شیوا بیان، اکبر بهنامجو در جلسه با مدیر کل و معاونین ثبت احوال عنوان کرد: آمار ثبت احوال باعث می شود وضعیت اجتماعی و واقعیتهای جامعه مشخص شود و کار ثبت احوال در تعلق افراد به هم مهم بوده و ساماندهی و نظم خدمات در جامعه را میسر می کند

او افزود: آمار ثبت احوال در خصوص ولادت ، فوت، طلاق و ازدواج قابل تامل است و کار ثبت احوال ارائه این آمارهاست و بررسی و برنامه ریزی آن ها مربوط به حوزه اجتماعی و فرهنگی جامعه به صورت واقع بینانه است.

نژاد محمد معاون منابع و توسعه مدیریت استاندار ، در ابتدای این جلسه عنوان کرد: در بحث برون سپاری و ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان،ثبت احوال اردبیل عملکرد مناسبی داشته و توانست در ارزیابی جشنواره شهید رجائی رتبه برتر را کسب نموده و در حال حاضر خدمات ثبت احوال برای ادارات و نهادها کاملا مشهود است و همه دستگاههای اجرائی ار سیستمهای دقیق ثبت احوال استفاده می کنند.

سیمزاری مدیر کل امور اجتماعی استانداری نیز در این دیدار گفت: ثبت احوال ارتباط خوبی با مجموعه استانداری دارد و وضعیت جمعیت ، خانواده ، نبود فرزند کافی در زندگی و دیر اقدام نمودن زوجین به فرزند آوری را از معضلات اجتماعی دانسته و افزود: طبق پژوهش ثبت احوال مشخص شده خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارند نسبت به فرزند آوری اقدام نمی کنند و دو مورد پژوهش با همکاری ثبت احوال در حال انجام است که برای تصمیمات و برنامه ریزی های استان مفید خواهد بود.

رسولی مدیر کل ثبت احوال استان نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: تمام آمارها بر پایه ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی استوار است و ثبت احوال استان توانسته در سریعترین زمان آمارهای حیاتی را ثبت کند.

او افزود: در این راستا در بحث ولادت تعهد استان در ولادت ۹۹/۵درصد و در فوت ۹۹/۲ در صد بود که همکاران توانستند ۹۹/۸ درصد ولادت و ۹۹/۵درصد فوت را در مهلت قانونی ثبت کنند.

رسولی گفت: وضعیت جمعیت استان رو به میانسالی و پیری است و از طریق شورای جمعیت جهت استفاده از پنجره جمعیتی استان ، کمیته های مختلفی از اعضای شورای جمعیت فعال شده است.

مدیرکل ثبت احوال اردبیل تعداد دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال را ۵۰ دفتر عنوان کرد و افزود: در خصوص خدمات الکترونیک ثبت احوال پیشقدم بوده و ۱۸مورد از خدمات خود را بصورت الکترونیکی ارائه خدمت می نماید.

او گفت: در حال حاضر در تمامی ادارات و نمایندگی ها از سیتم فیبر نوری برای تسریع خدمات استفده می کند و جهت خدمت در مناطق روستایی ۳۶۰ مورد دهگردشی انجام شده و در دو بیمارستان و آرامستان بهشت زهرا جهت ثبت ولادت و فوت استقرار نیرو داریم و در بخشهای شهرستانها به نمایندگی ثبت احوال فعال است  و ارائه خدمات می کند و سامانه استعلام نیز در تمام ادارات راه اندازی و ادارات می توانند بدون دریافت کپی مدارک هویتی خدمات ارائه دهند.

مدیر کل ثبت احوال اذعان کرد: برای ۱۴ ساختمان ادارات ثبت احوال از ۱۵ ساختمان اداره، سند تک برگی دریافت شده و یک مورد نیز در دست اقدام است و گفتنی است که اداره ثبت احوال شاهرود نیز امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید و همچنین ساختمان اصلاندوز و اردبیل در صورت عنایت استاندار و واگذاری زمین کلنگ زنی خواهد شد.


  • منبع خبر : روابط عمومی ثبت احوال استان اردبیل