شیوابیان،یادداشت،عسگرپیچکانلو،با روی کار آمدن دولت اصولگرا، مشخص بود که تعداد زیادی از مدیران دولت ۸ ساله‌ی روحانی تغییر می‌یابد. این پوست اندازی دولت همراه با عطش نمایندگان اصولگرایی بود که سال اول حضورشان در مجلس با دولتی غیرهمسو همزمان شده بود‌. به عبارتی ساده‌تر روی‌ کار امدن رئیسی در کشور و انتخاب حامد عاملی در اردبیل، باعث گشایش مدیریتی برای جریان اصولگرا و در راس آن نمایندگان استان بود

سهم خواهی نمایندگان یا دخالت در انتصابات یا نظارت بر انتخاب مدیران یا پیشنهادات مدیریت مجمع نمایندگان یا هر عنوان دیگری که سبب روی کار امدن مدیران جدید می‌شد، دلیلی بود که سبب ساز تنش مابین نمایندگان و استاندار محسوب می‌گردید. اما با پایان یافتن حجم عمده تغییرات اصلی مدیریتی در استان اردبیل از جمله مدیران ستادی، مدیران کل ادارات و فرماندارن به نظر می‌رسد می‌توان سال جدید را سال بدون تنش نامید و از آن به عنوان سال عملکرد یاد کرد

معمولا در بین سیاسیون مطرح است که سال دوم و سوم نمایندگی بهترین سال برای انجام تعهدات نمایندگی است. چرا که سال آخر بیشتر صرف انتخابات و فعالیت تبلیغاتی در حوزه شده و به نوعی افول قدرت نمایندگی تلقی می‌شود. پس آنچه که مردم در سال جاری از نمایندگان انتظار دارند این موضوع است که در دولت و مجلس همسو، مناقشات قدرت محلی مختوم و تعامل قوا بیشتر و اختلافات پایان یافته شود تا استارتی برای گذر از محرومیت‌ها زده شود

در این میان آنچه که مشخص است اجازه هیچ‌گونه بهانه‌جویی برای مسئولان در شرایط فعلی باقی نمانده است و مردم استان از آنها فقط و فقط انتظار کار و عملکرد دارند چرا که اردبیل تشنه‌ی کارهای بزرگ است و عقب‌مانده هایی زیادی قابل حس است که البته در دیگر استان‌ها مرتفع شده و در بحران مالی دولت، رسیدگی به استان های کم‌برخوردار باید در اولویت باشد