بسم الله الرحمن الرحیم  یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ
جای بسی سرور، غرور، امید و اعتزاز است که برای چندمین بار چهره علمی استان اردبیل در سطح کشور درخشید و اردبیل عزیز ما سر به آسمان سایید طبق گزارش مراکز بین المللی جمعی از نخبگان علمی استان با استباق در خیرات علمی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
این موفقیت بزرگ را به حائزان این مدال بزرگ علمی آقایان دکتر شایقی، دکتر حبیبی ، دکتر غائبی و سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و اهالی مکرم استان تبریک می گویم و از ساحت عز ربوبی برای این عزیزان و تمام جوانان، ذخائر، نوابغ و مفاخر علمی استان آرزوی تقدم و موفقیت های بیشتر علمی و فتح و ظفر در عرصه علم و دانش را مسالت دارم و امیدوارم این حرکت مبارک علمی با قدرت و همت مضاعف استدامه یابد.