فرماندار اردبیل در بازدید از عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل اظهارداشت: عملیات اجرایی ۵۴۰واحد مسکن در قالب طرح ملی مسکن شروع شده است و تلاش بر این هست که امسال ۱۹۰ واحد از این تعداد به بهره برداری برسد.

سیدمحمد اعتماد اعجازی گفت: پیگیری می‌کنیم تا روند عملیات اجرایی بقیه واحد ها هم تسهیل شود تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی بر تکمیل زیر ساخت های این واحد ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید اهتمام ویژه صورت گیرد و دستگاه های مربوطه در این زمینه به صورت جدی عمل کنند.

فرماندار اردبیل تحقق واگذاری این واحد های مسکونی را یک مطالبه و اولویت اساسی دانست و گفت این امر درقالب طرح ملی مسکن آغاز شده تا حداقل دغدغه های تعدادی ازخانواده ها در حوزه مسکن برطرف شود.

مهندس سیدمحمد اعتماد اعجازی بر نظارت همه جانبه در ساخت مسکن تاکید کرد و گفت: کیفیت ساخت واحد های مذکور در مقایسه با اقدامات مشابه مطلوب بوده این نظارت ها تشدید می شود تا مسکن استاندارد تحویل متقاضیان واجد شرایط داده شود.