آئین کاشت نهال بمناسبت گرامیداشت روز درختکاری با حضور مدیر مخابرات منطقه اردبیل در محوطه ساختمان ستادی برگزار شد.

به گزارش شیوابیان،در راستای مسئولیت های اجتماعی به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری با حضور مدیرمنطقه این آئین در مخابرات منطقه اردبیل نیز همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
اسمعیل زاده، بر اهمیت حفظ منبع طبیعی و صیانت ازاین نعمت الهی تاکیدکرد وافزود:روز درختکاری بهانه ای است برای اینکه ما به محیط زیست احترام گذاشته و آن را احیاء کنیم و یاحداقل آن را با دقت بیشتری نگهداری کنیم.امید است که باتلاش دراین جهت، حتی با کاشتن نهال کوچک،کشوری زیبا و سرسبز رابرای خویش مهیاکنیم که یقیناکاری پسندیده است.
ودرادامه به منظورپاسداشت فرهنگ احترام به طبیعت،وبه یاد شهدای گرانقدرنسبت به کاشت نهال درمحوطه ساختمان ستادی اقدام گردید، واین روز گرامی داشته شد.

  پرینت
شناسه خبر : 6920 | تاریخ انتشار : 17 اسفند 1400 - 22:27 | 117 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :