به گزارش شیوابیان،سرکار خانم زهرا فتحی اصل نخبه اردبیلی در جشنواره ۲۰۲۲ تکنولوژی و اختراعات شانگهای چین  و جایزه ویژه INNOPA special award  کشور اندونزی را به خود اختصاص داد.

خانم زهرا فتحی اصل یکی از نخبگان جوان استان اردبیل است که در حوزه علمی و پژوهشی افتخارات متعددی داشته و خانواده ایشان نیز دارنده مدال طلای جهانی در حوزه کشاورزی می باشند .