اردبیل_با ارجاع پرونده ای با موضوع مطالبه وجه و با احتساب خسارت تاخیر وتادیه به به مبلغ 80 میلیون تومان افزایش یافته بود

به گزارش شیوابیان، با ارجاع پرونده ای با موضوع مطالبه وجه و با احتساب خسارت تاخیر وتادیه به به مبلغ ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته بود ، و از طرفی محکوم له پرونده راضی به گذشت و سازش با محکوم علیه پرونده نبود که سعی و تلاش قاضی آن شعبه آقای قادر علیزاده وتلاش اعضاء شعبه راضی گشت از کل مبلغ مطرح شده ۴۵ میلیون تومان گذشت نماید که نتیجه این رسیدگی نیز با یاری پرودگار متعال با صلح وسازش به پایان رسیده و ختم به خیر گردد .

  پرینت
شناسه خبر : 10806 | تاریخ انتشار : 28 دی 1401 - 11:46 | 26 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :