به گزارش شیوا بیان، سعید ایرانی جم عنوان کرد: تا امروز برای کاندیداهای ۶ کمیسیون تخصصی ( ۱- اجتماعی ۲- فنی ۳- بهداشت و سلامت ۴ – حمل و نقل ۵ – حقوقی ۶ – برنامه و بودجه) جلسه ارزیابی برگزار شده و کاندیداها برای ۱۵ دقیقه در حضورداوران و کارشناسان به رقابت پرداخته اند.

رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل افزود: هر روز به مدت بیش از ۲ ساعت جلسه با حضور اکثریت اعضا ، کاندیداها برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را مطرح نموده تا اعضای محترم به داوری بپردازند.

ایرانی جم گفت: قرار است ۹ جلسه برای ارزیابی برنامه‌ها و توانمندی کاندیداهای شوراهای شهر اردبیل در قالب کمیته‌های مختلف برگزار شده و در هفته‌ آینده ۳۲ نفر منتخب جامعه اسلامی اصناف و بازاریان راهی مرحله نهایی شوند.

رئیس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل تصریح کرد: در مرحله نهایی که جلسات آن با حضور تمامی اعضای مجمع (اعضا کلیه کمیته ها) بازار برگزار خواهد شد از جمع کاندیداهای مورد اعتماد جامعه اسلامی اصناف و بازاریان ۱۶ نفر به عنوان عضو اصلی و علی‌البدل و به عنوان کاندیداهای مورد حمایت این تشکل معرفی و به عموم همشهریان لیست مورد حمایت ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: ما کار را مرحله به مرحله و با بررسی دقیق توانمندی کاندیداهای شورای شهر اردبیل به پیش برده و در نهایت بدون جانبداری سیاسی، حزبی و یا جناحی با نظر متخصصان و شایستگان شهر کاندیداهای مورد حمایت جامعه اسلامی اصناف و بازاریان معرفی خواهند شد.