به گزارش شیوابیان، سیدمحمد اعتماد اعجازی فرماندار اردبیل در رزمایش پیشگیری از ویروس کرونا درشهرستان اردبیل گفت:تاکنون درشهرستان اردبیل ۹۸درصد جمعیت شهرستان اردبیل دزاول واکسن کرونا و۹۵درصد نیز دزدوم واکسن کرونا راتزریق کرده اند.

وی با بیان اینکه  ۹۵ درصد بالای ۴۰ سال هم درشهرستان دزاول واکسن کرونا راتزریق کرده اند  از افراد باقی مانده تقاضا کرد نسبت به تزریق واکسن کرونا برای ارج نهادن به سلامت خود ومردم اقدام کنند.